Január 2023
Informácie o udalosti sa Vám zobrazia aj
prechodom na sfarbený dátum v kalendári
Legenda
 • Zber - Komunálny odpad - oblasť 2 - PIATOK
 • Zber - Komunálny odpad - oblasť 1 - ŠTVRTOK
 • Zber - Jedlé oleje
 • Zber - Veľkorozmerný odpad
 • Športové podujatia
 • Kultúrne podujatia
 • Zber - Elektro odpad
 • Zber - Papier
 • Zber - Nebezpečný odpad
 • Zber - Sklo
 • Zber - Zmiešané plasty a PET fľaše
 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
 • Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Udalosti v obci
Zber - jedlé oleje a tuky
Dňa: 15.05.2023

Zber - jedlé oleje a tuky
Dňa: 15.03.2023

Zber - jedlé oleje a tuky
Dňa: 16.01.2023

Zber - Jedlé oleje a tuky
Dňa: 07.11.2022

Zber jedlých olejov a tukov je vykonávaný z jedného miesta - z označenej nádoby, ktorá sa nachádza pred budovou obecného úradu. Občania môžu použitý jedlý potravinársky olej v uzavretých plastových fľašiach vhodiť do tejto označenej nádoby.

Zber - Jedlé oleje a tuky
Dňa: 12.09.2022

Zber jedlých olejov a tukov je vykonávaný z jedného miesta - z označenej nádoby, ktorá sa nachádza pred budovou obecného úradu. Občania môžu použitý jedlý potravinársky olej v uzavretých plastových fľašiach vhodiť do tejto označenej nádoby.