Nariadenia
Archív do roku 2021
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
30.3.2022
VZN č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 30.3.2022
Názov VZN č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
19.1.2022
VZN č. 02/2022 - ZaD č. 7
Detail dokumentu
Dátum 19.1.2022
Názov VZN č. 02/2022 - ZaD č. 7
19.1.2022
VZN č. 01/2022 o poskytovaní príspevku na stravovanie
Detail dokumentu
Dátum 19.1.2022
Názov VZN č. 01/2022 o poskytovaní príspevku na stravovanie
29.12.2021
VZN č. 02/2021 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadneho príspevku na pomoc občanovi a príspevku pri narodení dieťaťa
Detail dokumentu
Dátum 29.12.2021
Názov VZN č. 02/2021 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadneho príspevku na pomoc občanovi a príspevku pri narodení dieťaťa
22.6.2021
VZN obce Belá nad Cirochou, č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou
Detail dokumentu
Dátum 22.6.2021
Názov VZN obce Belá nad Cirochou, č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou
21.2.2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
Detail dokumentu
Dátum 21.2.2021
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov