Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
16.12.2022
Pozvánka za zasadnutie OcZ 22.12.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.12.2022
Dátum zvesenia 22.12.2022
Názov Pozvánka za zasadnutie OcZ 22.12.2022
9.12.2022
Verejná vyhláška, Stavebné povolenie, Rodinný dom, Zuzana Pomykalová,
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.12.2022
Dátum zvesenia 27.12.2022
Názov Verejná vyhláška, Stavebné povolenie, Rodinný dom, Zuzana Pomykalová,
7.12.2022
Schválený rozpočet na rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2022
Dátum zvesenia 7.12.2022
Názov Schválený rozpočet na rok 2023
7.12.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2022
Dátum zvesenia 7.12.2022
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2022
7.12.2022
Schválený rozpočet na rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2022
Dátum zvesenia 7.12.2022
Názov Schválený rozpočet na rok 2022
7.12.2022
VZN č. 06/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov VZN č. 06/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7.12.2022
VZN č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2022 o nakladaní s KO a DSO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov VZN č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2022 o nakladaní s KO a DSO
7.12.2022
VZN č. 04/2022 o poplatkoch a platbách za služby poskytované obcou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov VZN č. 04/2022 o poplatkoch a platbách za služby poskytované obcou
7.12.2022
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2022
Dátum zvesenia 7.12.2022
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov
Popis Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "VSD) vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Belá nad Cirochou, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy.Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia alebo priamo odstránenie okliesnenia stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 40 dní od zverejnenia tejto výzvy.Podrobnejšie informácie sú v prílohe.
2.12.2022
Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel, Matúš Petro - Belá nad Cirochou, prístavba k objektu na zber a spracovanie starých vozidiel a skladu ND, upovedomenie o podkladoch rozhodnutia a možnosti sa k ním vyjadriť
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.12.2022
Dátum zvesenia 23.12.2022
Názov Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel, Matúš Petro - Belá nad Cirochou, prístavba k objektu na zber a spracovanie starých vozidiel a skladu ND, upovedomenie o podkladoch rozhodnutia a možnosti sa k ním vyjadriť
30.11.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ 6.12.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2022
Dátum zvesenia 30.11.2022
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ 6.12.2022
22.11.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2022
Dátum zvesenia 22.11.2022
Názov Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023
18.11.2022
Návrh-VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov Návrh-VZN č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
18.11.2022
Návrh-VZN č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2022 o nakladaní s KO a DSO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2022
Dátum zvesenia 22.12.2022
Názov Návrh-VZN č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2022 o nakladaní s KO a DSO
18.11.2022
NÁVRH-VZN č. 4/2022 o poplatkoch a platbách za služby poskytované obcou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2022
Dátum zvesenia 31.12.2022
Názov NÁVRH-VZN č. 4/2022 o poplatkoch a platbách za služby poskytované obcou
18.11.2022
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2022
Dátum zvesenia 18.11.2022
Názov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Belá nad Cirochou
16.11.2022
Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Belá nad Cirochou z dôvodu osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2022
Dátum zvesenia 2.12.2022
Názov Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Belá nad Cirochou z dôvodu osobitného zreteľa
14.11.2022
Informácia o začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2022 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.11.2022
Dátum zvesenia 22.11.2022
Názov Informácia o začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2022 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
14.11.2022
Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou - výdavky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.11.2022
Dátum zvesenia 14.11.2022
Názov Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou - výdavky
14.11.2022
Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou - príjmy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.11.2022
Dátum zvesenia 14.11.2022
Názov Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou - príjmy