Zmluvy
Archív do roku 2021
NázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDokument
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk26.01.202318.01.202315915_Zmluva o prepojení zverejnňovania dokumentov z weboveého sídla na CUET slovensko.sk.pdfViac
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení SZUŠ25.01.202320.01.202372a26_Zmluva o poskytnuti finančných prostriedkov.pdfViac
Kúpna zmluva na dodávku tovaru Gastro vybavenie kuchyne16.01.202313.01.2023c7070_kupna_zmluva_gastro_vybavenie_kuchyne.pdfViac
Kúpna zmluva pre stavbu Splášková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou - II. etapa12.01.202304.01.202334297_kupna_zmluva_1031_198_2022_IÚ.pdfViac
Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete evidenčné číslo 1000010121 zo dňa 10.02.202109.01.202319.12.20221ada8_Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1000010121.pdfViac
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 202330.12.202228.12.20221ea35_Zmluva o posk.finančných prostriedkov na rok 2023.pdfViac
Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS21.12.202221.12.20220e398_Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS.pdfViac
Zmluva o nájme nebytového priestoru _Mikuláš Cimbák20.12.202219.12.2022ee71f_Zmuva o nájme nebytovéh priestoru_Mikuláš Cimbák.pdfViac
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v znení Dodatku č. 115.12.202215.12.202291ca9_dodatok_2_Zmluva_CZS.pdfViac
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi06.12.202205.12.20229812e_Dodatok č.1-2023-Fúra s.r.o..pdfViac
Dohoda č. 22/35/010/406.12.202221.11.202289413_Dohoda č. 22350104.pdfViac
Zmluva o dodávke elektriny28.11.202228.11.202276c12_Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s..pdfViac
Kúpno-predajná zmluva, Predaj požiarneho vozidla25.11.202225.11.202261181_Kupno-predajna_zmluva_požiarne_vozidlo.pdfViac
Zmluva o nájme bytu č. A12/ŠFRB/202224.11.202224.11.202218b0a_Zmluva o nájme bytu č. A12ŠFRB2022.pdfViac
Zmluva o nájme bytu č. B12/ŠFRB/202224.11.202224.11.2022e42e6_Zmluva o nájme bytu č. B12ŠFRB2022.pdfViac
Stavebné práce, Stavebné úpravy za účelom zriadenia kuchyne 03.11.202203.11.202252f81_ZoD_Stavebne_upravy_za_ucelom_zriadenia_kuchyne.pdfViac
Zmluva o nájme spoločenských priestorov v budove Obecného úradu v Belej nad Cirochou č. SSOD-14/202220.10.202220.10.202219ecd_Zmluva o nájme spoločenských priestorov SSOD-142022.pdfViac
Zmluva o nájme bytu č. C19/ŠFRB/202230.09.202229.09.2022f6268_Zmluva o nájme bytu č. C19ŠFRB2022.pdfViac
Zmluva o nájme bytu č. C29/ŠFRB/202230.09.202229.09.20225e912_Zmluva o nájme bytu č. C29ŠFRB2022.pdfViac
Zmluva o nájme bytu č. C26/ŠFRB/202230.09.202229.09.2022cf1cc_Zmluva o nájme bytu č. C26ŠFRB2022.pdfViac